Start

A m s t e r d a m

1 Forord

I vår G8-gruppen har det flere ganger blitt vist interesse for en tur til Nederland. Siden Ben hadde lovet å komme med nærmere opplysninger, men ikke klarte å komme med et resultat, mener jeg at jeg er nesten forpliktet å komme med informasjon. Derfor har jeg satt sammen dette dokumentet og nettsiden med reise-idéer.


Å arrangere en reise for en større gruppe som G8 krever en del tiltak. Det må «ansettes» en Kasserer som kan engasjere seg på vegne av alle deltakere, deltakere må betale inn sin medlemskontingent og deltakere skal forplikte seg å ikke trekke seg tilbake, siden det ville gå på bekostningen av Kassereren.

Jeg håper G8-gruppen tåler utfordringen som kommer med organisering av en slik større reise. Vi må bli enig om reisemåte og -dato, vi må bestemme oss om en Kasserer og gir h*n fullmakt for å bestille valgt reisen og innlosjering, og vi alle må legge inn vår andel av turens kostnader i forveien.


I dette håpet presenterer jeg mitt søkeresultat.


Til slutten finnes de ulike sammendrag samlet: på nettversjonen kan også PDF-filen nedlastes med all informasjon jeg har brukt underveis.

Nettstedet kan vises på telefon (helst på tvers), men på grunn av begrensinger påtvunget av den brukte webteknikken, passer siden-informasjon ikke fullstendig på telefonskjermen. Lesing på pc anbefales.


Dokumentet kan videre utvides med informasjon om utflukter i Amsterdam, rundt byen og lengre ut på landet.


God lesing.

tom@litz.no

© 2019~2020 · Tom Jacobs