Oppholdssteder

2

Oppholdssteder

Det finnes egentlig to typer oppholdssteder:

  • Bed&Breakfast – for eksempel gjennom Airbnb – som leies ut per dag
  • Bungalowparker – som har faste "byttedager"

For å kunne sammenligne prisene, har jeg brukt periodene som parkene bruker til å leie ut. Hos Bed&Breakfast utleiere pleier det å være lettere til å tilpasse leieperioder til kundenes ønsker. Flere utleiere har faktisk mulighet til å leie ut i andre perioder.

Overstående perioder er brukt til å finne priser og tilgjengelighet.

Dette symbolet informerer om klokkeslettet eller varighet til et arrangement eller utflukt.

Dette symbolet informerer om stedets beliggenhet i forhold til Amsterdam. Hvor jeg har klart å sette inn et kort, lar det seg forstørre og forflytte. Google Maps bir også muligheten til å bytte mellom kartvisning og satellitbilde-visning, ved å klikke det lille firkant ned til venstre.

Dette symbolet peker på linken i teksten som gir muligheten til å klikke seg videre til nettsiden hvor jeg har hentet informasjonen fra.

Dette symbolet står ved bildegalleriet. Bildene har jeg hentet fra oppholdsstedets nettstedet, og er derfor utleierens ansvar. Galleriet kan styres med pilene til høyre og venstre; det er også mulig å klikke på bildene for å få dem visst på helskjerm i sin egen høyde/bredde forholdt.

Dette symbolet informerer om avstand til den nærmeste stoppested for kollektiv transport. Informasjon om hyppighet og reisetid med tog/buss til Amsterdam nevnes også.

Dette symbolet informerer om prisen for den nevnte perioden, for den navnte varighet. Per kapittel finnes et sammendrag hvor de viktigste fakter er samlet, for å forenkle samnligning.Disse informerer om saker som kan / bør nevnes som visse "fordeler" eller "ulemper" tilknyttet til akkurat dette oppholdsstedet.
Terningen viser min personlige score av stedet.


tom@litz.no

© 2019~2020 · Tom Jacobs